მონაზვნის გაუპატიურებისა და მონასტრის ყაჩაღობის ფაქტზე დაკავებულები წარსულში ნასამართლევი პირები არიან - რა ინფორმაციას ავრცელებს შსს?

მონაზვნის გაუპატიურებისა და მონასტრის ყაჩაღობის ფაქტზე დაკავებულები წარსულში ნასამართლევი პირები არიან - რა ინფორმაციას ავრცელებს შსს?
საქართველო / კრიმინალი
12:24, 26 ნოემბერი 2022
120
0


ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრომ ხა­შურ­ში, დე­და­თა მო­ნას­ტერ­ში ჩა­დე­ნი­ლი უმ­ძი­მე­სი და­ნა­შა­უ­ლის ფაქ­ტზე წარ­სულ­ში ნა­სა­მარ­თლე­ვი ორი პირი და­ა­კა­ვა,

აღ­ნიშ­ნულ­თან და­კავ­ში­რე­ბით უწყე­ბა გან­ცხა­დე­ბაქს ავ­რცე­ლებს.

"ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს შიდა ქარ­თლის პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხა­შუ­რის რა­ი­ო­ნუ­ლი სამ­მარ­თვე­ლოს თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა, ცხელ კვალ­ზე ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ოპე­რა­ტი­ულ-სამ­ძებ­რო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი­სა და სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბის შე­დე­გად, წარ­სულ­ში ნა­სა­მარ­თლე­ვი ორი პირი: 1995 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ლ.ტ. და 1983 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ვ.გ და­ა­კა­ვეს.

მათ ბრა­ლად 1952 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი პი­რის მი­მართ ჯგუ­ფუ­რად ჩა­დე­ნი­ლი ყა­ჩა­ღო­ბა და გა­უ­პა­ტი­უ­რე­ბა ედე­ბათ.

და­ნა­შა­უ­ლი 13 წლამ­დე ვა­დით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს. სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­მა ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ოპე­რა­ცი­ულ სამ­ძებ­რო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი­სა და სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბის შე­დე­გად ორი­ვე პირი ცხელ კვალ­ზე ბრალ­დე­ბუ­ლის სა­ხით და­ა­კა­ვეს.

ჯგუ­ფუ­რად ჩა­დე­ნი­ლი ყა­ჩა­ღო­ბი­სა და გა­უ­პა­ტი­უ­რე­ბის ფაქ­ტებ­ზე გა­მო­ძი­ე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 179-ე მუხ­ლის მე-2 და სსკ-ის 137-ე მუხ­ლის მე-3 ნა­წი­ლე­ბით მიმ­დი­ნა­რე­ობს" - ნათ­ქვა­მია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

ცნო­ბის­თვის,ხა­შუ­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში, სო­ფელ ცხრა­მუ­ხა­ში, ხა­შუ­რი­სა და სუ­რა­მის ეპარ­ქი­ის დე­და­თა მო­ნას­ტერ­ში, ორი პირი შე­იჭ­რა. უც­ნო­ბებს მო­ნას­ტრის იღუ­მე­ნი­ამ და წევ­რებ­მა წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბა გა­უ­წი­ეს რა დრო­საც მათ ფი­ზი­კუ­რად გა­უს­წორ­დნენ. ერთ-ერთი მო­ნა­ზო­ნი, რო­მელ­საც სხე­ულ­ზე მრავ­ლო­ბი­თი და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი აღე­ნიშ­ნე­ბა, ხა­შუ­რის ცენ­ტრა­ლურ სა­ა­ვად­მყო­ფო­შია გა­დაყ­ვა­ნი­ლი.კომენტარები (0)